• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Czy wiesz...?
  …która biblioteka jest w posiadaniu najstarszej w Polsce gęsi?

  Biblioteka Jagiellońska (BJ, tzw. Jagiellonka) – główna biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego, która wraz z Biblioteką Medyczną Collegium Medicum oraz bibliotekami wydziałowymi i instytutowymi tworzy system biblioteczno-informacyjny UJ. Stanowi jedną z największych bibliotek w Polsce, stąd też została uznana za część Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Posiada status biblioteki narodowej – obowiązuje prawo o egzemplarzu obowiązkowym.

  Gęśgra planszowa, rozgrywana na planszy o 64 polach przy użyciu pionów i kości. Celem gry jest szybsze niż przeciwnicy przejście na koniec planszy zgodnie z regułami gry. By to osiągnąć, trzeba omijać "pechowe" pola, oznaczone najczęściej czaszką, określane jako "więzienie", "labirynt", "piwiarnia" albo "śmierć", a starać się stawiać pion na polach "szczęśliwych", najczęściej oznaczonych figurką gęsi. Szczegółowe reguły określające utratę kolejki rzutu, cofnięcie się lub przejście do przodu o określoną liczbę pól, rozpoczęcie gry od początku i inne były zmienne. Umieszczano je bezpośrednio na planszy (pośrodku), lub też w dołączanej do planszy książeczce. Reguł było zawsze dwanaście. Oliver Goldsmith w poemacie Deserted Village opisuje grę następująco:

  Udostępnij ciekawostkę na Facebooku

  aby dowiedzieć się więcej na ten temat odwiedź poniższe strony:

  - Biblioteka Jagiellońska
  - Gęś (gra)

  Zobacz też inne ciekawostki
  przygotowano na podstawie informacji z: Wikipedii, licencja grafiki

  Reklama