• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Czy wiesz...?
  ... w którym roku Synagoga Tempel w Krakowie została wpisana do rejestru zabytków?

  Zabytek – w języku potocznym jest to każdy wytwór działalności człowieka, będący świadectwem minionej epoki (pamiątką przeszłości), posiadający wartość historyczną, artystyczną, naukową lub emocjonalną, przy czym kryterium czasu powstania, choć najważniejsze, nie przesądza o zdefiniowaniu zabytku. Nauki humanistyczne, a w szczególności historia sztuki nie stworzyły jednej, uniwersalnej definicji zabytku przydatnej wszystkim naukom.

  Synagoga Tempel (Synagoga Postępowa) – reformowana synagoga znajdująca się na Kazimierzu w Krakowie, przy ulicy Miodowej 24. Jest obecnie jedną z czterech czynnych synagog w mieście, jednak nabożeństwa odbywają się w niej wyłącznie od czasu do czasu.

  Udostępnij ciekawostkę na Facebooku

  aby dowiedzieć się więcej na ten temat odwiedź poniższe strony:

  - Rejestr zabytków
  - Synagoga Tempel w Krakowie
  - Zabytek

  Zobacz też inne ciekawostki
  przygotowano na podstawie informacji z: Wikipedii, licencja grafiki

  Reklama